ΚΥΡΙΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ

 

 • Ανταγωνιστικό σύστημα φορολογίας
 • Ενιαίος συντελεστής 15% φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων
 • Ενιαίος εταιρικός φορολογικός συντελεστής 9%, ο χαμηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Εξειδικευμένο, αποδοτικό εργατικό δυναμικό (μέση αμοιβή 8 €/ ώρα)
 • Κίνητρα φιλικά προς τις επενδύσεις (χρηματοδοτική στήριξη, φοροαπαλλαγές)
 • Στρατηγική γεωγραφική θέση
 • Ανεπτυγμένες υποδομές logistics, μεταφορών & τηλεπικοινωνιών
 • Υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό σύστημα (21 διεθνή εκπ. Ιδρύματα)
 • Χαμηλό κόστος ίδρυσης εταιρειών
 • Ετερόρρυθμη 235 – 555 €
 • ΕΠΕ 395 – 825 €
 • Συμμετοχική εταιρεία 395 – 825 €
 • Έναρξη δραστηριότητας σε 5 ημέρες
 • Εξαιρετικές υποδομές βιομηχανικών πάρκων και γραφείων