A pályázat célja, hogy az elnyerhető ösztöndíj segítségével a Balassi Nyári Egyetemen résztvevők fejleszthessék magyarnyelv-tudásukat és Magyarországgal kapcsolatos ismereteiket elmélyíthessék és megerősíthessék.

A Balassi Nyári Egyetemen való részvételre pályázatot nyújthat be

  • a képzés kezdetéig a 18. életévét betöltő, magyar származású, a Kárpát-medencén kívüli diaszpórában élő, az Európai Unió valamely tagországának állampolgárságával rendelkező személy,
  • valamint a képzés kezdetéig a 18. életévét betöltő, nem magyar származású, külföldi állampolgárságú személy.

A pályázat elektronikus beküldési határideje: 2024. március 28. 24:00 (UTC+1)

További információ:

https://balassieducation.hu/hu/osztondijpalyazatok/balassi-nyari-egyetem-osztondijpalyazata-2024/

For English please visit this website: https://balassieducation.hu/en/call-for-applications/call-for-applications-balassi-summer-university-2024/