PULI KLUB ÉS LIMASSOLI MAGYAR ISKOLA

 

Immár nyolc éve, hogy Cipruson, a Ciprusi-Magyar Baráti és Kulturális Kapcsolatok Társasága szervezésében sikeresen működik az itt élő, nagyrészt kettős anyanyelvű gyerekek játszó- és tanulóköre a PULI KLUB.

Miközben Magyarországon sok szülő fontosnak tartja, hogy gyermekét minél hamarabb megismertesse idegen nyelvekkel, addig mi, külföldön élő magyarok arra törekszünk, hogy kint született gyerekeinknek átadjuk magyar nyelvtudásunkat, megismertessük velük szokásainkat, hagyományainkat.

A rendszeres hazalátogatás látványos hatása a nyelvi fejlődésre a korai életévekben vitathatatlan, de ugyanez mondható el a közösségben történő, játékos formában való nyelvtanulásról.

Ebből a tényből kiindulva született meg az ötlet az óvodás korú gyerekek játszókörének létrehozására 2012-ben, melyhez kitűnő hátteret biztosított a Ciprusi- Magyar Baráti és Kulturális kapcsolatok Társasága.

Ezen  non-profit egyesület már 1989 óta összefogja a Cipruson élő magyarokat és a magyar kultúra iránt érdeklődő külföldieket.

Igen hamar sikerült rátalálnunk azokra a kisgyerekes szülőkre, akiket érdekelt ez a kezdeményezés. 2015-ben felmerült az igény arra vonatkozóan is, hogy a kisiskolás korú gyerekekkel a játszókör idejében külön foglalkozzunk.

Így akkor  megkezdtük az ő olvasás-és írástanításukat is.

A játszó-és tanulókör tagjai csupa olyan szülők, akiknek nagyon fontos gyermekük magyarsága is. Az, hogy megismertessük őket szokásainkkal, ünnepeinkkel, hagyományainkkal és mindenek előtt a magyar nyelvvel. Hiszen anélkül nem alakulhat ki bennük nemzettudat.

A Nicosiához közeli Agia Varvara település általános iskolájában szombat délelőttönként, kéthetenkéni gyakorisággal kerülnek megtartásra a PULI KLUB foglalkozásai. Jelenleg közel 30 gyermek vesz részt rendszeresen azokon.

Az óvodás csoport vezetését Deecken Dóra táncpedagógus végzettségű, rendkívül dinamikus és szakmailag felkészült tagunk végzi, önkéntesként.

Kéthetente tartunk foglalkozásokat, a programokat mindig az adott hónaphoz tartozó ünnep köré építjük fel.

Beszélgetünk a gyerekekkel hagyományokról, szokásokról, ünnepekről.

Énekelünk, mondokázunk, mesét olvasunk, körjátékokat játszunk, kézműveskedünk.

Jelenleg már két iskolás csoportunk van. Az egyik csoport vezetését felsőfokú, de nem pedagógus végzettségű kétgyermekes anyukaként vállaltam. Két kislányom magántanulói státuszban tanul Magyarországon. A kecskeméti iskola tanítójával folyamatos a kapcsolattartásuk. Az ő tanmenetüket követve, a nemzeti kerettanterv szerint jóváhagyott tankönyveket használva jelenleg a harmadik osztályos magyar nyelvtan és irodalom feldolgozását végzem a csoportommal.

A másik csoport foglalkozásait a szintén felsőfokú végzettségű, de nem pedagógus Hocsak Krisztina tartja, aki az első osztályos tananyagot dolgozza fel a gyerekekkel. Az ő csoportjába  három magántanuló jár, akiknek tanítói szintén segítséget nyújtanak a tanmenethez.

2018-ban az óvodásokkal és az iskolásokkal való foglalkozás mellett a bölcsődés korú gyerekek számára is indítottunk mozgásos-énekes órát, melynek vezetését szintén Deecken Dóra végzi.

A foglalkozásokon valamennyi korosztály számára magyar néptánc tanítása is történik, amiben a gyerekek nagy örömmel vesznek részt.

 

Az elmúlt két évben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től elnyert támogatásnak köszönhetően sikerült jelentősen bővítenünk a klub könyvtárát, melynek értékes klasszikus és kortárs meseműveiből nagy lelkesedéssel kölcsönöznek a szülők és gyerekek.

Nagy előrelépésnek tekintjük, hogy 2019 őszétől a LIMASSOLI MAGYAR ISKOLÁNKBAN is lehetőséget kapnak a gyerekek óvodás és iskolás foglalkozásokon való részvételre.

Ott két csoportba várjuk a gyerekeket.

Az egyiket az iskola-előkészítő, illetve 1.osztályba járó diákok számára indítottuk, ahol a magyar Nemzeti Alaptanterv által ajánlott Játékház tankönyvcsaládból tanulunk. Itt a betűk felismerése, leírása, az olvasás-készség elsajátítása a cél. Ennek vezetését Faragóné Szlancsik Éva végzi.

A másik csoportba a 9-11 éves korosztályt várjuk, akik már folyékonyan olvasnak és írnak. Velük a Hétszínvirág tankönyvcsalàdból tanulunk, és bővítjük a magyar szókincset, fejlesztjük a szóbeli és írásbeli kifejező- és fogalmazó készséget. Érdekes feladatokkal, szójátékokkal, keresztrejtvényeket fejtve gyakorlunk. A csoportot Andrekovics-Nikolaou Judit vezeti.

A szombati magyarórák 13 illetve 14 órakor kezdődnek, és másfél óráig tartanak.

A fentiekben megpróbáltam tehát összefoglalni a kezdeményezésün, munkánk lényegét.

 

További információkat az alábbi elérhetőségeken tudunk adni:

 

Dr. Szép Katalin 99399944, drszep@gmail.com

Andrekovics Judit 96898540

 

A facebook oldalunk neve Puli Club, ahol minden aktuális információt megtaláltok.

A Ciprusi- Magyar Barát és Kulturális Kapcsolatok Társasága egyéb programjairól pedig a Cypro- Hungarian Society of Friendship and Cultural Relations  facebook oldalon tájékozódhattok.

 

Várunk mindenkit szeretettel foglalkozásainkra, rendezvényeinkre!

Üdvözlettel:

Dr. Szép Katalin

A Ciprusi- Magyar Baráti Társaság hétvégi magyar iskoláinak vezetője